Utdrag ur Församlingsbok för Elfsby församling i Westerbottens 2:a kontrakt i Norrbottens län.
Utdraget omfattar Bölsmansån 1930.

Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) Sysselsättning Födelseår Födelseort
(församling)
Civilstånd
Bölsmansån
Oskar Ölund e. Kronojägare 68 församlingen gift
h. Emma Severina f. Öqvist 74 dito gift
d. Julia Amanda (Icke av Sv. Kyrkan döpt) 02 dito ogift
s. Karl Alvar (Icke av Sv. Kyrkan döpt) Skogsarbetare 10 dito ogift
s. Albert Evert (Icke av Sv. Kyrkan döpt) Skogsarbetare 12 dito ogift
s. Bror Abel (Icke av Sv. Kyrkan döpt) 13 dito ogift
s. Lars Artur (Icke av Sv. Kyrkan döpt) 14 dito ogift
s. Alf Salomon (Icke av Sv. Kyrkan döpt) 16 dito ogift

Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.

Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.

Församlingsindex