Utdrag ur Församlingsbok för Elfsby församling i Westerbottens 2:a kontrakt i Norrbottens län.
Utdraget omfattar Grundsel 1900.

Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) Sysselsättning Födelseår Födelseort
(församling)
Civilstånd
Grundsel
Karl Södersten Arrendator 74 församlingen ogift
mor Kajsa Greta Södersten 42 dito enka
syster Anna Amanda 81 dito ogift
bror Petter Anton 84 dito ogift
Jonas August Södersten Arbetare 75 församlingen gift
h. Anna Sofia Johansson 79 Öfverkalix gift

Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.

Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.

Församlingsindex

1910