Jämtlands flagga

JÄMTLANDS FLAGGA

FLAGGAN


De tre färgerna i Jämtlandsflaggan symboliserar:


Blått

den stora, blåa himlen över Jämtland

Vitt

de snöklädda, vita fjällen

Grönt

de gröna ängarna och skogarnaTrefältsindelningen symboliserar också de tre delrepublikerna:Jämtland

blått

Härjedalen

vitt

Ravund(Ragunda)

grönt


SIGILLET


Den latinska texten säger

Sigillet för allmogen i Jamtaland


Färgerna

Färgerna har lagts till i modern tid med utgångspunkt från en färglagd version av sigillet på en holländsk karta från 1600-talet.

Republiken Jämtland – Snabbfakta

SNABBFAKTA:

Historik
Jämtland var självständigt fram till år 1178 då norska myndigheter tog makten, trots detta hävdade landskapet genom hela medeltiden ett visst oberoende gentemot Norge. Det egna styrande Jamtamot miste sin betydelse först genom lagtingets införande på 1470-talet. Under det dansk-svenska kriget på 1500- och 1600-talet tillföll Jämtland Sverige genom freden i Brömsebro år 1645. Ett genomgående drag i Jämtlands historia är den djupa kulturella gemenskapen med både det norska Tröndelag och de angränsande svenska landskapen. En stark inre identitet paras med öppenhet mot både Sverige och Norge.

Några viktiga historiska perioder:
År 847-1178 Republiktiden
År 1178-1536 Norsktiden
År 1319-1523 Unionstiden
År 1537-1645 Dansktiden
År 1645- Svensktiden

Yta: 49 443,4 km2

Folkmängd: 127645 (2003)

Statskick: Republik

Presidenter:
Ewert Ljusberg (1988-)
Tidigare presidenter: Jan "Moltas" Eriksson (1983-1988)
Yngve Gamlin (1963-1983)

Nationalsång: Jämtlandssången
Klicka för att lyssna


Högtidsdagar:
Nationaldag den 12 mars.
Storsjöyran, sista helgen i juli månad.
Älgjakten första måndagen i september månad.


Flaggan:
Färgerna i Jämtlandsflaggan symboliserar: Blått - den stora, blåa himlen över Jamtland, Vitt - de snöklädda, vita fjällen, Grönt - de gröna ängarna och skogarna. Trefältsindelningen symboliserar också de tre delrepublikerna Jamtland - blått, Härjedalen - vitt och Ravund (Ragunda) - grönt.


Språk:
Till skillnad från andra utpräglade dialektområden har språket här ett gemensamt egennamn: JAMSKA.


Lyssna på de korrekta uttalen av några vanliga jamska ord:

Jamska Svenska
Artut roligt, trevligt
Glaver glad, munter
Huse dass, WC
Jårmen yr, oredig
Kasu vara som ett as
Knikker småskratta
Kvälmen illamående
Kålv ti se bälga i sig
På tura berusad
Slantpong portmonnä
Ståårs flicka
Strek pojke, ogift man
Krimen förkyld
Lauslive lös i magen
Brännsutta scharlakansfeber
På sytta havande
Tussu klen, ej kry
Sjånadrotten sendrag
Kan mae leei husrom hen? Kan vi övernatta här?
Hårst e huse? Finns det någon toalett här?
Va tar e på li? Hur mycket är klockan?
Går e få seg nån mat hen? Kan man äta här?
Ske ´n henn bussen te Ärsèn? Går den här bussen till Alsen?

Namnet Jamska täcker alla de nuvarande dialekterna inom det område som omfattar det vikingatida Jamtland. Jamska är alltså ett övergripande begrepp, därför är det logiskt att kalla jamskan för ett språk. språket är grammatiskt uppdelat i tre dialektområden: centraljamska, offerdalsmål och bergsmål. Uppdelningen baseras på förekomsten av fornnordiska diftonger. Centraljamskan har tre diftonger ei,au och öy som exempel stein, haug och röyk (sten, hög och rök). offerdalsmålet har bara en diftong au, medan bergsmålet har fyra diftonger, varav den fjärde är diftongen åu i exemplen påu och gåu (på, gå). Därutöver är jamskan uppdelad i ytterligare dialekter. Här är det främst uttalskillnader som märks, ta till exempel ordet öst, som har följande uttal: åst, ast, aest, ust, och öst.

Jamtelagen. Av Ewert Ljusberg

1. Du skall veta att du är något - jämt.

2. Du skall veta att du är lika god som andra.

3. Du skall som jamt aldrig tro att du är för mer än andra eller mindre än andra.

4. Du skall komma ihåg att du alltid duger som du är.

5. Du skall älska dig själv så du kan älska andra.

6. Du skall inte döma andra för att de heller inte begriper bättre.

7. Du skall alltid bekämpa självgodheten inom dig.

8. Du skall jämt vara glad över ditt tungomål.

9. Du skall vårda och försköna den bit av jorden som du ett ögonblick i historien förvaltar åt de ofödda.

10. Du skall bejaka den gåva som heter livet.

Presidentens tal till folket 2016

Åter