Senaste nytt

 

Ulf Bröjer uppvaktas på sin 70-årsdag

Bumerang 2014 julnummer

Årsmöte 2015 bildkavalkad

Resa till Gallejaur 2012-08-22

Bildspel från Gallejaurresan 2012

Medlemsförteckning

Naustaresan 2001 bildspel

Vårresan 2007 till Esrange

Höstresan 2013

Styrelsen gör studiebesök på Bodens Försvarsmuseum (foto Carl Jansson)

Höstresan till Svansele 2016 bilder

Svansele 2016 video

 

 


veteranklubben@vidsel.nu

RFN VETERANKLUBB är en förening vars medlemmar består av personal som varit anställd vid RFN.

Föreningens främsta syfte är att bevara samhörigheten mellan dem som har lämnat sin tjänst vid RFN samt främja kontakterna mellan dessa och RFN.
Efter överenskommelse med C RFN har Veteranklubben åtagit sig att utforma, färdigställa och vårda muséet på RFN.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.


Hur gör jag för att bli medlem?

Betala in medlemsavgiften till bankgirokonto 279-3743 och ange:
- ditt namn
- födelseår - mån - dag
- din postadress
- ditt telefonnr
- din E-postadress (om du har sådan)
- ange gärna anställningsperioden (fr.o.m. år - t.o.m. år)

 

Styrelse år 2015

Ulf Bröjer, ordförande
Hans-Åke Carlsson v. ordförande
Ulf Kihlström, kassör
Anders Sandström, sekreterare
Lars-Erik Gunnarsson, ledamot
Alf Asplund ledamot

Ingemar Burman, suppleant
Carl Jansson, suppleant
Curt Löfwenberg, suppleant
Gunnar Thorngren, suppleant
Barbro Juuso, suppleant

Övriga funktioner inom föreningen:
Hans-Åke Carlsson, Bitr. museiföreståndare
Ulf Bröjer och Gunnar Thorngren, Klubbmästare
Curt Löfwenberg, Bild- data- och webansvarig

Anders Sandström, Biblioteksansvarig
Anders Sandström, Bumerangansvarig

Carl Jansson och Hans-Åke Carlsson, Bumerangmedhjälpare
Gunnar Thorngren, Mentor för ordförande

P.S.
Vår målsättning är också att årligen anordna gemensamma utflykter och studiebesök. Förslag välkomnas!
D.S.