Stående från vänster Johan Verner och Axel Blomkvist.
Sittande från vänster Verners hustru Maria och Hanna Andersson ifrån Holmsel.
Åter