Brännvinskagge som tillhört Johan Andersson Wester.
Åter