Petter Anton Johansson och hans hustru Anna Magdalena Johansdotter i Vitberget.
Åter