Storforsen före flottledsregleringen som påbörjades under 1800-talets senare hälft.
Teckning Hans-Åke Carlsson

Åter