Daniel Sundman och Augusta Boströms barn:

Vilma Elisabet, född 25 september 1889, död 26 oktober 1891
Frans Albert, född 16 mars 1891, död 2 maj 1891
Ernst August, född 13 oktober 1892
Augusta Elisabet, född 16 maj 1895
Knut, född 2 januari 1898, död samma dag 2 januari 1898
Karl Ossian, född 15 juni 1899
Frida Lovisa, född 23 maj 1902
Anders Ruben, född 17 juli 1905

Av dessa bodde Ernst August, Augusta Elisabet, Karl Ossian, Frida Lovisa och Anders Ruben samtliga i hemmet enligt 1910 års församlingsbok.

Åter