Johan Arvid Steen och hans hustru Beda Lovisa Lundkvist i Rosdal

Åter