Erik August Hedman, f 1859 i Nästräsk, och hans hustru Anna Erika samt barnen Anna Alida och Judith. Familjen emigrerade år 1905.
Åter