Tjärbränning i trakten av Kanisberget (Älvsbyn).

Åter