Nybyggarna runt Storforsen

En studie av kolonisationsförloppet i delar av Pite älvdal

Bearbetning av boken för CD av Curt Löfwenberg

Top

Förord

Kapitel 1. Bygden i ett historiskt perspektiv

Kapitel 2 Bygdens framväxt, Nybyggarnas villkor

Kapitel 2.2 Storforsens krononybygge

Kapitel 2.3 Storfors-Åträsk, Grundvattnet, Gransel, Åkersel och Holmsel

Kapitel 2.4 Södra Storfors, Rosdal, Åkerdal och Sörstrand

Kapitel 2.5 Norra Storfors och Bredsel

Kapitel 2.6 Brännmark och Sävdal

Kapitel 2.7 Brännträsk

Kapitel 2.8 Njunjehaur eller Nästräsk

Kapitel 2.9 Långträsk

Kapitel 2.10 Warrisån eller Storidan och Idafors

Kapitel 2.11 Åkroken, Vitberget, Njalle, Robbi, Johannestorp, Svannäs, Höboda och Otostorp

Kapitel 2.12 Östrand

Kapitel 2.13 Trångfors

Kapitel 2.14 Vidsels samhälle

Kapitel 2.15 Kolonattiden

Kapitel 2.16 En tillbakablick på tider som gått

Kapitel 3 Fortsatt utveckling, Emigrationen

Kapitel 3.2 Utbildning

Kapitel 3.3 Sjukvård

Kapitel 3.4 Myrutdikningar

Kapitel 3.5 Lanthandel i Norra Storfors och Bredsel under åren 1859-1979

Kapitel 4 Skogen, Jakten

Kapitel 4.2 Tjärhanteringen

Kapitel 4.3 Nyttjandet av Piteälven

Kapitel 4.4 Utbyggnaden av Bölsmanån

Kapitel 4.5 Tjärdalsbränning i Kainasel

Kapitel 4.6 Det var nådens år 1929

Kapitel 4.7 Skogsavverkning vintern 1938

Kapitel 4.8 Minnen från bäckflottningen Sikån och Telebäcken år 1933

Kapitel 4.9 Flottarnas mathållning

Kapitel 4.10 Kolning

Kapitel 5 Folkrörelserna, Nykterhetsrörelsen

Kapitel 5.2 EFS Missionsförsamling i Vidsel

Kapitel 5.3 Filadelfiaförsamlingen i Vidsel 1928-87

Kapitel 5.4 Vidsels Idrottsklubb 1936-87

Kapitel 5.5 Bredsels Husmodersförening

Kapitel 5.6 Vidsels Husmodersförening

Kapitel 5.7 Folkets hus i Bredsel

Kapitel 6 Övrigt, Grundträsk-Magnus

Kapitel 6.2 Bröllop i den gamla goda tiden

Kapitel 6.3 Episoder och allvar

Kapitel 7 Bilagor, Bouppteckning

Kapitel 7.2 Uppgifter om skolor m.m. år 1914

Kapitel 7.3 Bomärken

Kapitel 8 Källförteckning

Till början